Doa Wajib Para Istri, Bacalah Doa ini Agar Suami Setia, Tidak Selingkuh, Suka Berbuat Maksiat dan Tidak Kawin Lagi

Tiap istri tentu mau menginginkan  suami yang setia? terlebih lagi bila harus memilah, istri tentu rela tidak mempunyai banyak harta tetapi asalkan suami setia, dibandingkan bergelimang kekayaan, uang dan harta melimpah tapi suami mendua. mudah-mudahan kita diberikan suami yang setia ya.


Mempunyai suami yang gemar melaksanakan kebiasaan kurang baik ataupun maksiat semacam berjudi, dll membuat banyak istri yang tidak betah dan juga lebih memilih untuk mengajukan cerai supaya memperoleh kehidupan dan juga pendamping yang lebih baik.

Oleh karna itu, bacalah doa ini tiap saat, paling utama sehabis melakukan shalat:

“Allahumma innaa nas-alukat taubata wa dawaamahaa wa na’uudzu bika minal ma’shiyyati wa asbaabihaa wa dzakkirnaa bil khaufi minka qabla hujuumi khatharaatihaa wahmilnaa ‘alan najaati minhaa wa minat tafakkuri fii tharaaiqihaa wamhu min quluubinaa halaawata majtanainaahu minhaa wastabdilhaa bil karaahati lahaa wath thama’i limaa huwa bidhiddihaa.”

Artinya: “Wahai Allah, kami memohon kepada-Mu petunjuk sehingga kami senantiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya, dan jadikanlah kami selalu ingat kepada-Mu, sebelum datangnya hasrat untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya. Selamatkanlah dengan adanya perasaan benci selalu terhadap perbuatan maksiat serta terbitkanlah dalam hati kami adanya rasa loba untuk berbuat sebaliknya.”

Sebagai seseorang istri, sudah sepantasnya senantiasa mendoakan suaminya supaya memperoleh kebaikan di dalam rumah tangga. tidak hanya itu, dengan tetap berdoa bakal menciptakan hati jadi lebih tenang karna senantiasa ingat kepada Allah SWT, Amin..